Wieczór uwielbienia w Myszkowie. Dla uczczenia Matki Bożej z La Salette

22 września 2013 r. przyjechałam do Myszkowa na zaproszenie ks. Proboszcza Jana Batorskiego i animatorki wspólnoty ARS-u – Barbary Pawlak. Przez całą niedzielę przy ołtarzu  stała figura Maryi  Płaczącej. Na każdej Mszy św. mówiłam słowo na temat objawienia i orędzia z La Salette.

O godz. 17.00 uczestniczyłam  w  Nabożeństwie  Uwielbienia. Byłam pod głębokim wrażeniem zarówno przygotowania, jak i przeprowadzenia tej uroczystości, w którą włączyły się różne stany parafii: kapłani, chór, grupy modlitewne, młodzież, rada parafialna. Duszą wydarzenia była oczywiście nasza siostra Basia. Wykonała i zaniosła do innych kościołów plakat, opatrzony podpisem ks. proboszcza i wymownym hasłem: „Wszyscy są zaproszeni”. Wyznaczyła siostry z ARS-u, które recytowały wiersze, a chór śpiewał wybrane pieśni – z  bogatego zbioru twórczości autorki. Ks. proboszcz serdecznie podziękował za działalność i obecność w parafii Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Dzieci z  Myszkowa – współcześni rówieśnicy Maksymina i Melanii przynieśli dla Pięknej Pani kosz kwiatów. Po nabożeństwie została odprawiona uroczysta, koncelebrowana Msza święta.

Wspólnota ARS-u w Myszkowie liczy aktualnie 27 osób z różnych parafii tego miasta. Oprócz 25 sióstr jest aktywny brat Krzysztof oraz brat Mateusz – profes czasowy w Zakonie św. Pawła Pustelnika. Obecnie jest na placówce na Jasnej Górze i łączył się z nami  duchowo.

s. Iwona Józefiak