Drzwi Otwarte w seminarium

Drzwi Otwarte w seminarium

Data wydarzenia: 

24/11/2017 do 26/11/2017

Opis: 

Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na Drzwi Otwarte do seminarium saletynów w Krakowie.

Kontakt: ks. Karol Tomczak MS – telefon: +48 781 128 998 lub mejl: saletyni@gmail.com