Drzwi Otwarte w seminarium

Drzwi Otwarte w seminarium

Data wydarzenia: 

27/04/2018 do 29/04/2018

Opis: 

Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na Drzwi Otwarte do seminarium saletynów w Krakowie.

Kontakt: ks. Karol Tomczak MS – telefon: +48 781 128 998 lub mejl: saletyni@gmail.com