Kurs Pawła w Mrągowie

Kurs Pawła w Mrągowie

Data wydarzenia: 

07/07/2017 do 16/07/2017

Opis: 

Zaproszenie na Kurs Pawła jest skierowane do tych osób, które są zewangelizowane i pragną zaangażować się w posługę ewangelizacji. Również do tych, którzy już ewangelizują, ale widzą, że jeszcze czegoś im brakuje. Osoby będące we wspólnotach powinny mieć zgodę Pasterza lub Odpowiedzialnych za wspólnotę.

Kurs odbywa się w Ośrodku SSNE w Mrągowie.
Rozpoczęcie: 7.07.2017 r., godz. 18.00 a zakończenie: 16.07.2016 r. ok. godz. 15.00.
Zgłoszenie i zapisy tylko do 15 czerwca!

Zapisy:
ks. Jacek Gorzelany MS - tel. 693 075 864 / e-mail: fijat@wp.pl
Joanna Dobrowolska - Tel. kom. 510 062 207 / e-mail: jnn.dobrowolska@gmail.com

Co trzeba podać w zgłoszeniu:
1. Imię i nazwisko
2. Adres i kontakt (tel i mail)
3. Czy jestem we wspólnocie (jakiej), czy nie?
4. Zgodę Pasterza wspólnoty lub gdy ktoś nie jest we wspólnocie, zgodę ks. Proboszcza parafii, na terenie której mieszka.
5. W jakich kursach ewangelizacyjnych uczestniczyłem (am)?