Ocalić od zapomnienia

br. Jan Maszczak MS

123wyświetleń

Urodził się 17 maja 1904 r. w Śliwnicy k. Dubiecka, jako syn Wojciecha i Małgorzaty Błahut. Nowicjat rozpoczął 8 września 1926 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 9 września 1927 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Salomona Schalbettera, zaś Wieczystą 27 września 1933 r. w Dębowcu na ręce ks. Michała Bielaka. W latach 1927-1937 pełnił posługę szewca i ślusarza w klasztorze oraz pomagał w Kancelarii Apostolskiej w Dębowcu, 1937-1942 pomagał w duszpasterstwie w Villa Dominico, 1942-1945 służył w wojsku jako ochotnik w armii generała S. Maczka w randze sierżanta, biorąc czynny udział w walkach na frontach drugiej wojny światowej, 1945-1957 pomagał na placówkach saletyńskich w Argentynie, 1957-1965 zakrystianin w Sobieszewie, 1965-1968 zakrystianin w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1968-1969 pomagał w duszpasterstwie w Resku. Zmarł 27 marca 1969 r. w Resku i tam został pochowany 30 marca na cmentarzu parafialnym.