Ocalić od zapomnienia

br. Bronisław Glanc MS

Urodził się 14 września 1906 r. w Wójcinie k. Strzelna, jako syn Antoniego i Marianny Fołdy. Nowicjat rozpoczął 8 września 1926r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1927 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Salomona Schalbettera, a wieczystą 27 września 1933 r. na ręce ks. prowincjała Michała Bielaka. W latach 1927-1986 przebywał w klasztorze dębowieckim, gdzie pełnił różne posługi w administracji „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” i w „Kancelarii Apostolskiej”. Ponadto był przez wiele lat cenionym lekarzem dla zakonników oraz ludności z całego Podkarpacia. W czasie drugiej wojny światowej czynnie zaangażowany był w ruch oporu w Batalionach Chłopskich. Przez całe życie był wielkim czcicielem Matki Bożej Saletyńskiej. Dzięki jego inicjatywie powstała w dębowieckim sanktuarium kaplica Matki Bożej Płaczącej. Do końca swojego życia szerzył Jej kult, utrzymując kontakt korespondencyjny z szeroką rzeszą czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej w całym kraju i za granicą. Zmarł 2 października 1986 r. w klasztorze dębowieckim podczas pisania listu do czciciela Maryi z La Salette. Wśród wiernych cieszył się opinią świętości. Pochowany 4 października w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.