Ocalić od zapomnienia

br. Ludwik Solibieda MS

Urodził się 28 lipca 1904 r. w Buczu k. Śmigla, jako syn Stanisława i Barbary Jędrzejczak. Nowicjat rozpoczął 7 września 1927 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1928 r. w Dębowcu na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 15 grudnia 1931 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Michała Bielaka. W latach 1928-1965 przebywał w Dębowcu, pełniąc obowiązki zakrystianina i krawca, 1965-1967 w Sobieszewie jako zakrystianin i pomoc choremu ks. Florianowi Szawanowi, 1967-1987 w Dębowcu był zakrystianinem, krawcem i opiekunem chorego ks. Szawana. Zmarł 26 sierpnia 1987 r. w Dębowcu. Pochowany 28 sierpnia w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.