Ocalić od zapomnienia

ks. Stanisław Krzyworączka MS

Urodził się 12 kwietnia 1907 r. w Hucie Szklannej k. Korościatyna w archidiecezji lwowskiej, jako syn Piotra i Józefy Byk. Chrzest przyjął z rąk ks. Feliksa Soboty 14 kwietnia 1907 r. w kościele w Krościatynie. W latach 1923-1927 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu na poziomie szóstej klasy. Nowicjat rozpoczął 7 września 1927 r. w Dębowcu pod kierunkiem mistrza ks. Augusta Gauthier. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1928 r. w Dębowcu na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 27 września 1933 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Michała Bielaka. W roku szkolnym 1928/1929 jako zakonnik ukończył siódmą klasę Małego Seminarium w Dębowcu. W latach 1929-1935 odbył studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1935 r. w Przemyślu z rąk ordynariusza przemyskiego ks. bpa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1935-1937 misjonarz w Dębowcu, 1937-1939 mistrz nowicjatu i ekonom w Hurku, 1939-1945 udał się na Węgry i prowadził duszpasterstwo do końca wojny, 1945-1946 przełożony i proboszcz w trzech parafiach w Jordanowie (pow. Świebodzin), w Kaławie i w Lubrzy, 1946-1947 przełożony i proboszcz w Sobieszewie, 1947-1948 przełożony i proboszcz w Jordanowie, 1948-1952 misjonarz i ekonom (1949-1952) w Dębowcu, 1952-1954 misjonarz w Trzciance, 1954-1964 superior i proboszcz w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1964-1966 misjonarz w Zakopanem, 1966-1968 pomoc duszpasterska w Resku, 1968-1971 misjonarz w Zakopanem, 1971-1973 pomoc duszpasterska w Rzeszowie, 1973-1974 ekonom w Dębowcu, 1974 (VI-XI) pomoc duszpasterska i misjonarz w parafii św. Bartłomieja w Dębowcu, 1974-1983 misjonarz i rezydent w Zakopanem, 1983-1990 rezydent w Trzciance. Zmarł 22 maja 1990 r. w Trzciance i tam pochowany 25 maja na cmentarzu komunalnym.