Ocalić od zapomnienia

ks. Zdzisław Przybycień MS

Urodził się 25 października 1932 r. w Dominikowicach, jako syn Jana i Eleonory Dudek. Chrzest przyjął 9 listopada 1932 r. w Kobylance. Ukończył Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego w Gorlicach, uzyskując świadectwo dojrzałości 3 czerwca 1952 r. Nowicjat rozpoczął 18 października 1952 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 października 1953 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Bronisława Młynarskiego, zaś wieczystą 19 października 1956 r. w Krakowie na ręce ks. prowincjała Bronisława Młynarskiego. W latach 1953-1959 odbył studia filozoficzno-teologiczne w WSD Śląskim w Krakowie (1953-1954) i w Studium Generale u OO. Dominikanów w Krakowie (1954-1959). Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1959 r. w katedrze na Wawelu w Krakowie z rąk ks. biskupa Karola Wojtyły. Placówki i urzędy: 1959-1962 specjalizacja z mariologii na KUL w Lublinie, 1962-1965 prefekt WSD w Krakowie przy ul. Wiślnej, 1965-1968 wikariusz w Trzciance, 1968-1970 wikariusz w Rzeszowie, 1970-1971 wikariusz i katecheta w parafii MBS w Warszawie, 1971-1973 mistrz nowicjatu w Dębowcu, 1973 (II-VIII) wikariusz i katecheta parafii św. Bartłomieja w Dębowcu, 1973-1975 wikariusz i katecheta w Sobieszewie, 1975-1979 prefekt WSD w Krakowie przy ul. Wiślnej 11 i redaktor „Unitasu”, 1979-1981 superior w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12 oraz redaktor „Unitasu”, (1979-1982) sekretarz prowincjalny, rektor kaplicy i praca duszpasterska, 1981-1985 mistrz nowicjatu w Dębowcu, 1985-1988 proboszcz w Trzciance, 1988-1990 wikariusz prowincjalny z siedzibą w Warszawie przy ul. Bratniej 5. Zmarł 21 września 1990 r. w szpitalu w Warszawie. Pochowany 25 września na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.