Ocalić od zapomnienia

ks. Alojzy Zawisza MS

Urodził się 28 lipca 1909 r. w Odrzykoniu, jako syn Jana i Marii Urbanek. Chrzest przyjął 31 lipca 1909 r. w Odrzykoniu. W latach 1921-1927 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu a 7 września 1927 r. rozpoczął nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1928 r. w Dębowcu na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 2 września 1932 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Michała Bielaka. W latach 1929-1934 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1934-1937 wikariusz i katecheta w parafii Matki Bożej Królowej Polski we Lwowie, 1937-1940 przełożony i proboszcz w Cordobie, 1940-1942 wikariusz w Santa Fé, 1942- 1946 przełożony i proboszcz w Villa Dominico, 1946-1948 wikariusz w Santa Fé, 1948-1949 wikariusz w Villa Corina w Cordobie, 1949-1955 superior, proboszcz i dyrektor M. Sem. w Villa Santa Rosa, 1955-1962 superior i proboszcz w Barrio Yoffre, 1962-1983 superior i proboszcz w Pilar, 1983-1991 rezydent w Pilar. Zmarł 4 grudnia 1991 r. w domu zakonnym w Pilar. Pochowany 7 grudnia na cmentarzu parafialnym w Presidente Derqui.