Ocalić od zapomnienia

ks. Franciszek Danioł MS

Urodził się 11 stycznia 1924 r. w Bratucicach, jako syn Franciszka i Elżbiety Łazarz. Chrzest przyjął 14 stycznia 1924 r. w Okulicach. Ukończył Małe Seminarium w Dębowcu (1937-1939 i 2 lata w tajnym nauczaniu w czasie okupacji) oraz Liceum w Warszawie (podczas służby wojskowej), uzyskując świadectwo dojrzałości 15 lutego 1947 r. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1947 r. w Rzeszowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1948 r. w Rzeszowie na ręce ks. prowincjała Michała Kolbucha a wieczystą 8 września 1951 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Augusta Gauthier. W latach 1948-1953 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończone stopniem magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 maja 1953 r. w kościele św. Norberta w Krakowie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa. Placówki i urzędy: 1953-1955 socjusz nowicjatu i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Dębowcu, 1955-1964 superior i kustosz sanktuarium w Dębowcu, 1964-1967 asystent prowincjalny i wikariusz w Warszawie, 1967-1970 asystent prowincjalny, referent do spraw powołań, dyrektor juwenatu i rektor WSD Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Krakowie, ul. Wiślna 11, 1970-1979 prowincjał z siedzibą w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1979-1981 ekonom prowincjalny i pomoc duszpasterska w Rzeszowie, 1981-1982 sekretarz pomocniczy i ojciec duchowny WSD Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, 1982-1988 asystent generalny w Rzymie, 1988-1992 pomoc w redakcji „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” w Olivet (USA). Zmarł 30 listopada 1992 r. w Olivet. Pochowany 2 grudnia na cmentarzu w Twin Lakes (USA).