Ocalić od zapomnienia

ks. Stanisław Matuszewski MS

Urodził się 4 maja 1915 r. w Morris Run, w Pensylwanii (USA), jako syn Andrzeja i Marii Czekalskiej. Nowicjat rozpoczął 1 lipca 1936 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Bloomfield. Pierwszą profesję zakonną złożył 24 listopada 1937 r. w Bloomfield na ręce ks. Francisa Kirby, zaś wieczystą 24 listopada 1940 r. w Bloomfield również na ręce ks. Francisa Kirby. W latach 1937-1942 odbył studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Altamont. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1942 r. w katedrze w Albany z rąk ks. bpa Gibbonsa. Placówki i urzędy: 1942-1947 prefekt i profesor Małego Seminarium w Olivet, 1947-1953 dyrektor Małego Seminarium i redaktor „Our Ladys Digest” w Olivet, 1953-1962 superior w Olivet, 1962-1972 wiceprowincjał w Milwaukee, 1972-1993 misjonarz i rezydent w Twin Lakes. Tam też zmarł 3 marca 1993 r. i pochowany został 6 marca na miejscowym cmentarzu.