Ocalić od zapomnienia

ks. Bronisław Fura MS

Urodził się 11 czerwca 1930 r. w Kielanówce, jako syn Walentego i Agaty Barczak. Chrzest przyjął 13 czerwca 1930 r. w Zabierzowie. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, uzyskując świadectwo dojrzałości 27 czerwca 1951 r. W latach 1951-1953 przebywał na studiach filozoficznych w WSD w Łodzi. Nowicjat rozpoczął 19 października 1953 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 października 1954 r. w Dębowcu na ręce ks. Stanisława Zawiszy, asystenta prowincjalnego, a wieczystą 27 października 1957 r. w Krakowie na ręce ks. generała Józefa Imhofa. W latach 1955-1959 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Studium Generale u OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 października 1959 r. w kościele św. Anny w Krakowie z rąk ks. biskupa Karola Wojtyły. Placówki i urzędy: 1959-1960 przebywał w Krakowie przy ul. Wiślnej 11 i studiował u OO. Franciszkanów w Tirocinium Pastorale, 1960-1961 wikariusz w Kobylance, 1961-1963 wikariusz w Resku, 1963-1966 wikariusz i katecheta w Sobieszewie, 1966-1971 wikariusz i katecheta w Trzciance, 1970-1983 prowincjalny referent powołaniowy, 1971-1977 superior i proboszcz w Trzciance, 1977-1985 wikariusz i katecheta w Rzeszowie, 1985-1988 superior i proboszcz w Warszawie, 1988-1990 pomoc w duszpasterstwie w Kobylance, 1990-1993 superior i proboszcz w Mrągowie, 1993-1994 rezydent i spowiednik w Rzeszowie. Zmarł 18 marca 1994 r. w Rzeszowie. Pochowany 21 marca na cmentarzu parafialnym w Zabierzowie. Był to misjonarz o wielkim sercu i charyzmacie wzbudzania powołań kapłańskich i zakonnych.