Ocalić od zapomnienia

ks. Józef Burdaś MS

Urodził się 22 listopada 1934 r. w Pogwizdowie Nowym k. Rzeszowa, jako syn Jana i Zofii Szczepańskiej. Chrzest przyjął 6 grudnia 1934 r. w Rudnej Wielkiej. Ukończył Małe Seminarium w Dębowcu i w Rzeszowie, prowadzone przez Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Nowicjat rozpoczął 8 września 1950 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1951 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Augusta Gauthier, a wieczystą profesję 8 września 1956 r. w Łętowem na ręce ks. prowincjała Bronisława Młynarskiego. W latach 1953-1959 odbył studia filozoficzno-teologiczne: w Dębowcu (1953-1955) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1955-1959). Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1959 r. w Lublinie z rąk ks. biskupa Piotra Kałwy. Placówki i urzędy: 1959-1963 wikariusz i katecheta w Warszawie, 1963-1965 uzupełnienie studiów i pomoc duszpasterska w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1965-1971 superior i proboszcz w Sobieszewie, 1970-1973 asystent prowincjalny i ekonon prowincjalny, 1971-1980 superior, proboszcz i kustosz sanktuarium w Kobylance, 1974-1976 ekonom prowincjalny, 1976-1979 wikariusz prowincjalny, 1977-1981 dyrektor prowincjalnego referatu rekolekcyjno-misyjnego, 1980-1981 misjonarz i rezydent w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, 1981-1986 superior i kustosz sanktuarium w Dębowcu, 1986-1988 superior i proboszcz w Rzeszowie, 1988-1989 rezydent w Warszawie, 1989-1992 kapelan SS. Nazaretanek w Komańczy, 1992-1996 dyrektor prowincjalnego referatu rekolekcyjno-misyjnego w Warszawie przy ul. Popularnej. Zmarł 11 maja 1996 r. podczas głoszenia misji parafialnych w Zawierciu. Pochowany 14 maja w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup Kazimierz Górny przy udziale około 100 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Ks. Józef Burdaś był dobrym zakonnikiem, umiłował szczerym sercem swoje Zgromadzenie. Przez 37 lat, jako niestrudzony misjonarz, wygłosił ponad 200 serii rekolekcji i misji ludowych w całej Polsce.