Ocalić od zapomnienia

ks. Julian Fiedeń MS

Urodził się 5 listopada 1910 r. w Turzym Polu, jako syn Piotra i Katarzyny Trzaska. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1930 r. wstąpił do WSD w Przemyślu, które ukończył w 1935 r. i tam otrzymał święcenia kapłańskie 23 czerwca 1935 r. z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Po święceniach pracował w diecezji przemyskiej jako wikariusz w kilku parafiach, a następnie jako proboszcz w Bratkowicach i Osobnicy. Nowicjat rozpoczął 25 lutego 1970 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 26 lutego 1971 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Franciszka Danioła, a wieczystą 20 października 1974 r. w Krakowie również na ręce ks. prowincjała Franciszka Danioła. Placówki i urzędy: 1971-1972 misjonarz z rezydencją w Dębowcu, 1971 (III-VII) pomoc duszpasterska w Resku, 1972 (II-VII) pomoc w Trzciance, 1972-1973 misjonarz w Dębowcu, 1973-1975 katecheta w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1975-1981 socjusz w Dębowcu, 1981-1996 opiekun braci, kapelan PDPS, spowiednik i rezydent w Dębowcu. Zmarł 9 listopada 1996 r. w domu zakonnym w Dębowcu. Pochowany 11 listopada w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.