Ocalić od zapomnienia

ks. Jan Źrebiec MS

Urodził się 22 stycznia 1951 r. w Kątach k. Nowego Żmigrodu, jako syn Stanisława i Anny Bałoń. W latach 1965-1969 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie, uzyskując świadectwo dojrzałości. Nowicjat rozpoczął 1 lutego 1970 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Krakowie przy ul. Wiślnej 11 oraz kontynuował go w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 lutego 1971 r. w Dębowcu na ręce ks. Pawła Brożyny, zaś wieczystą 20 października 1974 r. w Krakowie na ręce ks. prowincjała Franciszka Danioła. W latach 1971-1977 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1977 r. w Krakowie na Wawelu z rąk ks. kard. Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego. Placówki i urzędy: 1977-1980 wikariusz i katecheta w Kobylance, 1980 (VIII-IX) ekonom w Dębowcu, 1980-1986 wikariusz i katecheta w Rzeszowie, 1986-1988 misjonarz i katecheta w Warszawie, 1988-1994 superior i proboszcz w Rzeszowie, 1994-1997 misjonarz w Łętowem. Zmarł w szpitalu w Katowicach na nagły zawał serca 1 kwietnia 1997 r. Pochowany 4 kwietnia na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Uroczystą Mszę św. pogrzebową w dębowieckim sanktuarium odprawiło 135 kapłanów diecezjalnych i zakonnych pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Górnego, ordynariusza rzeszowskiego, w asyście rodzonych braci zmarłego: ks. Józefa i ks. Władysława.