Ocalić od zapomnienia

ks. Krzysztof Wal MS

Urodził się 25 lutego 1939 r. w Dominikowicach k. Gorlic, jako syn Michała i Julii Jurusik. Po ukończeniu Technikum Przemysłu Drzewnego 24 grudnia 1967 r. rozpoczął nowicjat w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 24 grudnia 1968 r. w Dębowcu na ręce ks. Fryderyka Przybycienia, zaś wieczystą 24 grudnia 1971 r. w Krakowie na ręce ks. prowincjała Franciszka Danioła. W latach 1968-1974 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, uzyskując stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1974 r. w katedrze na Wawelu w Krakowie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego. Placówki i urzędy: 1974-1976 katecheta w Rzeszowie, 1976-1977 wikariusz i katecheta w Kuźnicy Czarnkowskiej, 1977-1978 wikariusz i katecheta w Łętowem, 1978-1980 katecheta w Trzciance, 1980-1982 wikariusz i katecheta w Sobieszewie, 1982-1986 dyrektor rezydencji i rektor kaplicy w Zwięczycy, 1986-1987 pomoc duszpasterska w Łapszach Wyżnych, 1987-1988 wikariusz i katecheta w Trzciance, 1988-1992 przełożony w Zakopanem, 1992-1993 ekonom w Dębowcu, 1993-1995 wikariusz w Łapszach Wyżnych, 1995-1997 pomoc duszpasterska w Dębowcu, 1997-1998 ekonom w Dębowcu. Zmarł 25 kwietnia 1998 r. w domu zakonnym w Dębowcu. Pochowany 27 kwietnia w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.