Studia Saletyńskie

Studia Saletyńskie 1/2000

Drogi Czytelniku! Trzymasz w ręku egzemplarz „Studiów Saletyńskich” – pozycję długo oczekiwaną. Wydanie pierwszego numeru tego pisma wychodzi naprzeciw:

1. Oczekiwaniom Kościoła, zaleca instytutom życia konsekrowanego, aby opracowały całościowy i aktualny ratio institutionis, „to znaczy program formacyjny inspirowany charyzmatem Instytutu, który w jasnej i dynamicznej formie ukaże drogę, jaką należy przejść, aby w pełni przyswoić sobie duchowość swego Instytutu” (VC 68).

2. Ostatnim Kapitułom Polskiej Prowincji Misjonarzy Saletynów zalecającym zarządom Prowincjalnym wydawanie pisma zbierającego, pogłębiającego i promującego duchowość saletyńską.

3. Misjonarzom i czcicielom Matki Bożej z La Salette, oczekującym na materiały pozwalające lepiej poznawać, pogłębiać i inspirować zagadnienia związane z tematyką saletyńską.

Studia Saletyńskie zawierają 5 części podzielonych na 5 bloków tematycznych. Pierwsza część prezentuje materiały i dokumenty (teologiczne) dotyczące La Salette. Problematyce formacji podstawowej i ciągłej poświęcona jest druga część. Materiały duszpasterskie, w postaci kazań i homilii, konferencji i katechez, nabożeństw inspirowanych objawieniem i Orędziem z La Salette, stanowią trzecią część. Historia Zgromadzenia jest przedmiotem opracowań zamieszczonych w czwartej części. Ostatnia, piąta część przeznaczona jest dla aktualnych tematów i problemów, w świetle których lepiej można zrozumieć wydarzenie z La Salette. Jest to forum dla prezentowania poglądów, opinii, dyskusji.

Studia Saletyńskie grupują teksty opracowane przez Misjonarzy Saletynów oraz materiały prezentowane w czasie różnych form formacji, zwłaszcza ciągłej.

Obecny numer Studiów Saletyńskich ma charakter pilotażowy. Mamy nadzieję, że zainspiruje Was, Drodzy Czytelnicy i że zechcecie dzielić się własnymi refleksja­ mi, ujętymi w formę opracowań, na tematy bliskie każdemu Saletynowi pragnącemu jak najlepiej przeżywać i przekazywać Orędzie z La Salette i żyć konsekracją zakonną w Kościele Trzeciego Tysiąclecia oraz rozwijać dorobek Polskich Saletynów zgromadzony w ciągu blisko stuletniej historii Prowincji. Ufamy, że niniejsze pismo zyska przychylne przyjęcie przede wszystkim Misjonarzy Saletynów, a także wszystkich, którym bliskie są sprawy saletyńskie oraz pobudzi do zaangażowania w udoskonalanie przyszłych numerów.

Spis treści:

La Salette – refleksje teologiczne 

La Salette – formacja 

La Salette w praktyce duszpasterskiej

La Salette – Nasza historia

Perspektywy, forum, aktualności

Archiwum Prowincjalne
Archiwum podlega bezpośrednio prowincjałowi i jest instytucją działającą w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, Regułę życia zakonnego oraz Statuty prowincjalne.