Ocalić od zapomnienia

ks. Władysław Baran MS

Urodził się 13 grudnia 1912 r. w Gliniku Średnim k. Frysztaka w diecezji przemyskiej, jako syn Michała i Kunegundy Betlej. Chrzest przyjął 16 grudnia 1912 r. W latach 1925-1932 uczęszczał do Małego Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 2 lipca 1932 r. w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą profesję 30 września 1936 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Augusta Gauthier. W latach 1933-1939 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1939 (VII-IX) profesor Małego Seminarium w Dębowcu, 1939-1941 wikariusz we Frysztaku, 1941-1943 wikariusz i katecheta w Kobylance, 1943-1947 katecheta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1947-1948 dyrektor Małego Seminarium w Dębowcu, 1948-1953 wikariusz i katecheta w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Nowych Włochach, 1950-1952 asystent prowincjalny, 1953-1964 dyrektor rezydencji w Warszawie, 1958-1964 proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie, 1964-1970 prowincjał z siedzibą w Warszawie, 1970-1978 superior i proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie, 1978-1981 pomoc duszpasterska w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie, 1981-2000 spowiednik i rezydent w Sobieszewie. Zmarł 5 sierpnia 2000 r. w Sobieszewie i tam pochowany 9 sierpnia na cmentarzu parafialnym.