Ocalić od zapomnienia

ks. Stanisław Wygonik MS

Urodził się 7 maja 1922 r. w Załężu jako syn Jana i Marii Rodak. Chrzest otrzymał 7 maja 1922 w parafii w Załężu. Po 4 latach studiów w Wyższym Seminarium w Przemyślu 7 września 1950 r. rozpoczął Nowicjat w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1951 r. w Dębowcu. W latach 1952-1953 kontynuował studia filozoficzno-teologiczne u OO. Dominikanów w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 7 lutego 1953 r. w Krakowie na mocy dyspensy. Święcenia kapłańskie przyjął 3 maja 1953 r. w kościele św. Norberta w Krakowie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa. Placówki i urzędy: 1953-1954 r. wikary w Warszawie, tam też kończy studia na Uniwersytecie, 1954-1957 mieszka w Krakowie i studiuje w Warszawie, 1957-1959 wikariusz i II radny w Trzciance, 1959-1963 wikariusz w Sobieszewie, 1963-1965 wikary w Resku, 1965-1968 wikariusz w Rzeszowie, 1968-1974 proboszcz w Resku i dziekan Dekanatu, 1974-1980 superior w Dębowcu, od 1976 pełni funkcję asystenta prowincjalnego, 1980-1981 wikariusz i katecheta w Trzciance, 1981-1983 proboszcz w Sobieszewie, 1983-1984 wikary i katecheta w Kuźnicy, 1984-1985 pomoc duszpasterska w Rzeszowie, 1985-1992 proboszcz w Łetowem, 1992-2006 rezydent w klasztorze w Dębowcu. Umarł 2 stycznia 2006 r. w Dębowcu. Pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.