Ocalić od zapomnienia

ks. Antoni Mastej MS

Urodził się 4 lipca 1962 r. Łazach Dębowieckich jako syn Władysława i Kazimiery Kudła. Chrzest otrzymał 22 lipca 1962 r. w parafii Dębowiec. Nowicjat rozpoczął 8 września 1982 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1983 r. W latach 1983-1989 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 8 września 1987 r. w Dębowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1989 r. w Dębowcu z rąk ks. biskupa Szkodonia. Placówki i urzędy: 1989-1990 wikariusz i katecheta w Sobieszewie, 1990-1991 wikariusz i katecheta w Mrągowie, 1991-1994 ekonom w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, 1994-1996 Považskie Podhradie (Słowacja), 1996-2000 Chrenovec (Banská Bystrica), 2000-2001 pomoc duszpasterska w Podkonicach, 2001-2002 proboszcz w Považskiem Podhradie, 2002-2003 pomoc duszpasterska w Podkonicach, 2003-2007 proboszcz w Čerín-Čačín. Zmarł nagle 26 marca 2007 r. w Čerín-Čačín i pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.