Ocalić od zapomnienia

ks. Henryk Wojtunik MS

Urodził się 4 stycznia 1931 r. w Zarzeczu jako syn Józefa i Katarzyny Witusik. Chrzest otrzymał 18 stycznia 1931 r. w parafii Dębowiec. Nowicjat rozpoczął 18 października 1953 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 października 1954 r. w Dębowcu. W latach 1954-1960 odbył studia filozoficzno-teologiczne u OO. Dominikanów (1954) następnie u XX. Misjonarzy (1955) oraz w Lublinie (1956-1960). Profesję wieczystą złożył 2 października 1957 r. w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1960 r. w Lublinie z rąk ks. biskupa Kałwy. Placówki i urzędy: 1960-1961 II radny w Zakopanem, 1961-1968 wikariusz w Olsztynie pełniący posługę w katedrze oraz duszpasterz Służby Zdrowia, 1968-1969 wikariusz w Rzeszowie, 1969-1971 mistrz Nowicjatu, 1970-1971 redaktor „Unitasu”, 1971 katecheta i wikariusz w Krakowie- Łagiewnikach, 1971-1976 posługa w Rzeszowie (1971-1973 jako duszpasterz akademicki), 1976-1980 wikariusz i katecheta w Warszawie, 1980-1983 duszpasterz akademicki w Rzeszowie, 1983-1989 posłany do posługi duszpasterskiej w USA, 1989 przechodzi do prowincji amerykańskie w Olivet (USA) i pozostaje w niej do końca życia pełniąc posługę redaktora „Posłańca La Salette”. Zmarł 8 września 2007 r. w Twin Lakes (USA). Pochowany na cmentarzu w Twin Lakes (USA).