informacje

Kraków: Weekend w Seminarium

38wyświetleń

W dniach 3-5 kwietnia 2009 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie odbędzie się tzw. Weekend „otwartych drzwi”. Zaproszenie skierowane jest do młodzieży szkół średnich, studentów, którzy myślą o życiu zakonnym, kapłaństwie i chcą zasmakować duchowości saletyńskiej.

Ta inicjatywa pod patronatem Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołaniowego ma pokazać, że powołanie do zgromadzenia zakonnego nie jest czymś, co przekracza możliwości i wyobraźnię młodego człowieka. Uczestnicy spotkania w ramach „drzwi otwartych” będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty, wezmą udział wraz z alumnami w Eucharystii. Będzie także okazja do zwiedzenia gmachu Saletyńskiego Seminarium. 

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Saletynów formalnie rozpoczęło swoją działalność przy ul. Koszalińskiej 12 dnia 1 października 1985 roku, decyzją Rady Prowincjalnej. Uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał w dniu 23 września 1986 roku ks. kard. Franciszek Macharski. Obecnie w Seminarium studiuje 28 alumnów. 

Formacja Saletyńska trwa osiem lat. Postulat jest pierwszym etapem i trwa jeden rok. W tym czasie bracia postulanci rozeznają swoje powołanie, poznają sens objawienia Matki Bożej w La Salette, Zgromadzenie i jego działalność, a także samych siebie na modlitwie i w pracy. 

Po upływie tego czasu postulanci rozpoczynają nowicjat, etap przygotowujący do złożenia pierwszej profesji zakonnej – ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przez rok nowicjusze zapoznają się z charyzmatem Zgromadzenia i jego duchowością. Jest to czas modlitwy, rozmyślania, studium Pisma Świętego oraz pracy. 

Po ukończeniu nowicjatu neoprofesi udają się do seminarium. Tutaj formacja trwa sześć lat: filozofia – dwa lata i teologia – cztery lata. Klerycy studiują w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W czasie formacji seminaryjnej alumni składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia kapłańskie. Więcej informacji i szczegóły programu „Otwartych drzwi” można znaleźć na stronie www.powolania.saletyni.pl. (ps)