informacje

Warszawa: Spotkanie Zarządów Polski i Szwajcarii

W dniach od 11 do 14 stycznia 2010 roku w siedzibie Kurii Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządów Prowincjalnych z Polski i Szwajcarii. 

Tematem rozmów było połączenie w niedalekiej przyszłości prowincji polskiej i szwajcarskiej. Był to kolejny etap rozmów w procesie zjednoczenia obu prowincji. Dyskutowano o wyzwaniach na przyszłość, o sprawach prawnych i ekonomicznych, o wypracowaniu nowych statutów prowincjalnych dla jednej prowincji (ps).