informacje

Warszawa: Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS kierownikiem studiów doktoranckich

160wyświetleń

W dniu 21 maja 2012 roku kierownikiem studiów doktoranckich na kadencję 2012-2016 na wydziale teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego został ks. prof UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS, który pracuje w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i duszpasterskiej!

(dk)