informacje

Łanowice/Ukraina: VIII Saletyńskie Spotkanie Młodzieży

W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach na Ukrainie w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku odbyło się VIII Saletyńskie Spotkanie Młodzieży. Tematem spotkania była „Rodzina na rozdrożu”.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 100 osób z saletyńskich parafii na Ukrainie: Łanowice, Busk, Nikopol, Zaporoże, oraz ze Lwowa, Czerniowiec, Sambora, Czerwonogradu, Jaworowa, Pnikuta, Strzelczysk, Kresowic, Miżynca, Sąsiadowic. Po raz pierwszy na Spotkanie przyjechała grupa młodzieży z Białorusi.

Wśród zaproszonych gości był ks. Oleh Sartakov z Kijowa, duszpasterz ruchu Domowego Kościoła na Ukrainie, który wraz z zaproszoną rodziną prowadził sobotnie konferencje. Koncert ewangelizacyjny zagrała grupa „Quo Vadis” z Buska założona przez ks. Jaroslava Lozovyj, duchownego grekokatolickiego, poety i muzyka. Gościem specjalnym był J.E. ks. bp Marian Buczek, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej.

W programie Spotkania znalazły się: codzienna Eucharystia, konferencje, praca w grupach i dzielenie się swoimi radościami. Szczególnym momentem była piątkowa plenerowa droga krzyżowa przygotowana przez zaproszonych gości z ruchu Światło-Życie, która zakończyła się nocną adoracją krzyża. W sobotę odbyło się nabożeństwo ekumeniczne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.

ks. Robert Głodowski MS