informacje

Dębowiec: Nowy film o „Pięknej Pani”

73wyświetleń

Wieczór 13 listopada w Centrum Pojednania w Dębowcu upłynął pod znakiem premiery filmu.

We wtorek 13 listopada br. w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu Dyrektor Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette ks. Krzysztof Samborski MS zaprezentował film pt. „Piękna Pani. Prawdziwa historia”.

Film powstał jako finał projektu zajęć teatralnych „Pokażemy, że umiemy”, zrealizowanego przez Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży i został sfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK. Jego reżyserem jest Rafał Gużkowski, a producentem wykonawczym krośnieńska telewizja TV Obiektyw.

Gośćmi premierowego pokazu byli występujący w filmie młodzi aktorzy, ich rodzice i opiekunowie, podopieczni i współpracownicy funduszu, przedstawiciele samorządu lokalnego, księża saletyni, uczestniczący w rekolekcjach w Centrum Pojednania oraz miejscowa wspólnota zakonna. Po premierze zebrani widzowie mieli możliwość dyskusji na temat filmu oraz rozmowy z występującymi w nim bohaterami.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Prowadzi go od września 1998 r. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów. Fundusz wspomaga rodziny wielodzietne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich, niepełnosprawną młodzież oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Środkami pomocy są stypendia, zapomogi, dary rzeczowe, dożywianie w szkołach, organizowanie wypoczynku połączonego z formacją chrześcijańską podczas wakacji, ferii zimowych, weekendów itp.

Od 1998 roku fundusz m. in. wypłacił ponad 1120 stypendiów, dofinansował prawie 113 tys. posiłków, dofinansował także wypoczynek dla blisko 7000 dzieci i młodzieży oraz ufundował zapomogi losowe dla 220 osób.