informacjePosłaniec MBS

Jak się żyje w habicie?

Pierwszy w 2016 roku numer „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej” poświęcony jest powołaniu do życia konsekrowanego.

Kończący się 2 lutego br. Rok Życia Konsekrowanego stał się inspiracją do podjęcia na łamach naszego dwumiesięcznika tematu powołania do służby Bogu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Tytuł „Życie w habicie” nieprzypadkowo zwraca naszą uwagę na strój zakonny, który jest znakiem oddania się Bogu. Słowa pewnego mężczyzny: „Ja jeszcze tylko wierzę zakonom”, które przytacza w artykule wstępnym redaktor „Posłańca” ks. Bohdan Dutko MS, przypominają, że współczesny człowiek potrzebuje czytelnego świadectwa wiary. „Nie oznacza to uznania zakonników za lepszych czy ważniejszych od innych, ale wyraża nadzieję, że swoją wiarą, pasją życia ukażą, że Bóg nie tylko jest, ale że jest Ojcem pełnym Miłosierdzia” – pisze ks. Dutko.

W numerze możemy przeczytać między innymi wywiad z pracującym w Hiszpanii ks. Romanem Wcisło MS („Saletyn z Monte de Gozo”), świadectwa powołania zakonnego i kapłańskiego ks. Józefa Mitusia MS i ks. Władysława Pasiuta MS, reportaże o rodowitym Czechu ks. Josefie Jarošu MS („O czeskim policjancie, który został księdzem… w Polsce”) oraz o naszych seminarzystach i ich codzienności („Kleryk nie rodzi się w albie”).

Jak zawsze w najnowszym numerze dwumiesięcznika „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” można znaleźć rozważania biblijne, świadectwa, informacje z życia Kościoła, zapowiedzi najbliższych wydarzeń, a także dział dla najmłodszych czytelników – „Mały Posłaniec”.

Zachęcamy do lektury naszego czasopisma. Więcej informacji o zawartości numeru i o warunkach prenumeraty można znaleźć na stronie internetowej „Posłańca”: www.poslaniec.com oraz na profilu www.facebook.com/PoslaniecMBS.