zapowiedź

Kursy ewangelizacyjne

557wyświetleń

Osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, który daje nowe życie to cel kursów ewangelizacyjnych „Filip” i „Nowe Życie z Bogiem”. W parafiach saletyńskich te nietypowe rekolekcje odbędą się w lutym i marcu.

W Krakowie kurs „Filip” odbędzie się w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Rozpocznie się on 19 lutego (piątek) o godz. 18.00, a zakończy 21 lutego (niedziela) ok. godz. 13.00. Zapisy i informacje nt. kursu w Krakowie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 661 253 881 (Przemysław Radzyński) lub pisząc pod adresem mejlowym sne.filip.krakow@gmail.com.

W Kobylance kurs „Nowe Życie z Bogiem” będzie prowadzony w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Rozpocznie się on 26 lutego (piątek) o godz. 18.00, a zakończy 28 lutego (niedziela) ok. godz. 14.00. Zapisy i informacje nt. kursu w Kobylance można uzyskać, dzwoniąc pod numer 508 078 608 (ks. Roman Gierek MS) lub pisząc pod adresem mejlowym romangierek@gmail.com.

W Warszawie kurs „Nowe Życie z Bogiem” odbędzie się w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Popularnej 46. Rozpocznie się 4 marca (piątek) o godz. 18.00, a zakończy 6 marca (niedziela) ok. godz. 14.30. Jest on bezpłatny i dojazdowy, mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Zapisy i informacje odnośnie do kursu w Warszawie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 602 332 235 (Katarzyna Banaszek) lub 663 822 279 (ks. Mirosław Opiela MS) oraz na stronie http://warszawa.saletyni.pl.

Kursy ewangelizacyjne to właściwy dla szkół nowej ewangelizacji sposób głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Kursy „Filip” i „Nowe Życie z Bogiem” prowadzą do doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jako jedynym Zbawicielem i Panem, dającym nowe życie.

Celem szkół nowej ewangelizacji, działających w Kościele w oparciu o program „Redemptoris Missio”, jest formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

W polskiej prowincji saletynów działa Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa. Decyzją jednej z kapituł została zatwierdzona jako dzieło prowincji. Kapituła ta potwierdziła również zgodność misji szkoły z charyzmatem zgromadzenia.

(gz)