informacjeKraków

Coraz bliżej do kapłaństwa

2.1kwyświetleń

Ważnymi etapami przygotowania do kapłaństwa są urzędy lektora i akolity. Nasi klerycy z trzeciego i czwartego roku studiów otrzymali je w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

W niedzielę 14 lutego br. podczas uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS nadał urzędy lektora i akolity dziesięciu naszym klerykom.

Nowymi lektorami zostali alumni trzeciego roku: Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Konrad Mącior MS i Maciej Wilczek MS (na zdjęciu od prawej).

Alumni czwartego roku: Piotr Grudzień MS, Marek Koziełło MS, Dawid Kucaba MS, Marcin Madej MS, Tomasz Pękała MS i Ivan Strohush MS (na zdjęciu od lewej) zostali ustanowieni akolitami.

Nadanie posług poprzedziły rekolekcje, trwające od 10 do 13 lutego, które prowadził dyrektor Domu Miłosierdzia w Koszalinie ks. dr Radosław Siwiński.

W 1972 r. papież bł. Paweł VI dokumentem „Ministeria quaedam” zniósł w Kościele łacińskim tzw. święcenia niższe (ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat) oraz subdiakonat. W ich miejsce ustanowił posługi lektora i akolity, przewidziane nie tylko dla kandydatów do kapłaństwa, lecz także dla braci zakonnych czy dla mężczyzn świeckich.

(gz; fot. Paweł Jusow MS)