życzenia

Życzenia na Wielkanoc 2016

1.1kwyświetleń

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,
przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków,
razem z Chrystusem przywrócił do życia 
(Ef 2,4-5).
Pełnia tej miłości objawiła się w ofierze krzyża. Nikt bowiem nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich
 (J 15, 13).
Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Boga!

Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę,
że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości
wyznacza nam wszystkim tę samą miarę.
Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga,
sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci.
świadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie,
oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

(św. Jan Paweł II – Kraków, 18 sierpnia 2002 r.)

Drodzy Współbracia w życiu zakonnym,
Kochani Przyjaciele
i Użytkownicy naszej strony,

Przeżywając Paschalne Święta, pragnę przesłać Wam z serca płynące życzenia, aby Zmartwychwstały Pan, Ten który jest samym Miłosierdziem, obdarzał nas łaską umiejętności bycia miłosiernymi wobec bliźnich. Nasze osobiste przejście ze śmierci do życia niech usposabia nas do tego, byśmy będąc „świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”, jak mówi św. Jan Paweł II, także innym dopomagali w ich wyjściu z cienia śmierci grzechu do życia w wolności dzieci Bożych.

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik prasowy Prowincji