informacje

Teoretycznie i praktycznie o Jezusie

1kwyświetleń

Ukazał się szósty tom serii „Studia Salettensia”. Publikacja nosi tytuł „Jezus Chrystus Syn Boży i Syn Człowieczy”.

Niniejszy tom serii zawiera artykuły, będące rozwinięciem referatów wygłoszonych na szóstym i siódmym Międzynarodowym Saletyńskim Sympozjum Interdyscyplinarnym, których hasła wywoławcze brzmiały: Jezus Chrystus Syn Boży (2012 r.) i Jezus Chrystus Syn Człowieczy (2013 r.). Zadaniem tych spotkań naukowych było jak najbardziej wszechstronne poznanie tożsamości Tego, którego Maryja nazywa w La Salette Mój Syn.

Spis zamieszczonych artykułów:

– Janusz Kręcidło MS, „Przecież powiedział: «Jestem Synem Bożym»” (Mt 27, 43). Semantyczna nośność wyrażenia „Syn Boży” w Nowym Testamencie i u Ojców Apostolskich;
– Stanisław Witkowski MS, Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41-52);
– Janusz Kręcidło MS, Tytuł „Syn Człowieczy” w ogniu współczesnej debaty egzegetycznej;
– Stanisław Witkowski MS, Syn Człowieczy w chrystologii Markowej w aspekcie cierpień Jezusa;
– Jan Kalniuk MS, Jezus Chrystus Prawem Żywym i Osobowym a wiara i życie moralne chrześcijanina w perspektywie nauczania Jana Pawła II;
– ks. Robert Nęcek, Jezus Chrystus Syn Człowieczy wzorem służby kapłańskiej. Studium w świetle nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka;
– Ewa Kucharska, Męka i śmierć na krzyżu w aspekcie medycznym. Na kanwie rozważań o Jezusie Chrystusie Synu Człowieczym;
– Eugeniusz Sakowicz, „Tak” Maryi – „Tak” Syna Bożego. Od mariologii ku chrystologii objawienia w La Salette;
– Karol Porczak MS, Niepokalana – oto człowiek w zamyśle Boga;

– Grzegorz Zembroń MS, „Życie jest warte życia” – publicystyka telewizyjna abp. Fultona Johna Sheena jako przykład wykorzystania mediów w ewangelizacji współczesnego człowieka.

„Studia Salettensia” można nabyć w pawilonie Wydawnictwa La Salette w Dębowcu lub pisząc pod adresem:
Centrum Informacyjne Misjonarzy Saletynów
ul. Sucha 35 B; 30-601 Kraków

mejl: cims@saletyni.pl

(gz)