Dębowieczapowiedź

Odpust majowy w Roku Miłosierdzia

674wyświetleń

Od ponad 80 lat trzecia niedziela maja to dla wielu czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej czas pielgrzymki na odpust do Dębowca. W tegoroczne uroczystości wpisują się święcenia diakonatu i jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Odpust rozpocznie się w piątek 13 maja. O godz. 20.00 w bazylice NMP z La Salette odbędzie się apel maryjny, w czasie którego dwaj młodzi saletyni złożą wyznanie wiary przed święceniami diakonatu.

W sobotę 14 maja o godz. 10.30 biskup senior zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt udzieli święceń diakonatu dwóm kandydatom. O godz. 15.00 w sanktuarium rozpocznie się „Spotkanie z Mamą” – okazja do wspólnej modlitwy, pielgrzymki do Bramy Miłosierdzia i dobrej zabawy dla całych rodzin. Eucharystię o godz. 20.00 razem z ks. prowincjałem Andrzejem Zagórskim MS odprawią saletyni, którzy w tym roku świętują 25-lecie kapłaństwa. Po niej odbędzie się tradycyjna procesja z lampionami i figurą Matki Bożej. Czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które rozpocznie się o godz. 22.30, będzie czasem modlitewnego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Uczestnicy wysłuchają katechezy o Duchu Świętym i będą modlić się o Jego dary.

Centralnym dniem uroczystości będzie niedziela 15 maja. Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył bp Stefan Regmunt. Pozostałe Msze Święte tego dnia zostaną odprawione o godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.00. Podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw będzie można przystąpić do spowiedzi świętej.

Udział w uroczystościach odpustowych ma na celu zyskanie odpustu zupełnego. Ta praktyka jest w Kościele wielowiekową tradycją. Odpust zupełny polega na tym, że Pan Bóg daruje człowiekowi wszystkie kary doczesne, które są związane z grzechami odpuszczonymi już co do winy podczas spowiedzi. Kto uzyskuje odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto zyska go i ofiaruje za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Aby podczas majowych uroczystości w Dębowcu uzyskać odpust zupełny, należy w bazylice odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Trzeba również wypełnić cztery tzw. zwykłe warunki odpustu: wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić wcześniej do spowiedzi, przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach, które ojciec święty poleca Kościołowi.

W Roku Miłosierdzia istnieje także możliwość uzyskania odpustu zupełnego za pielgrzymkę do Drzwi Świętych, znajdujących się w bazylice w Dębowcu. Warunki potrzebne do zyskania tego odpustu to: uczestnictwo w Mszy św., refleksja nad miłosierdziem, odmówienie „Wierzę w Boga” oraz jakiejkolwiek modlitwy za ojca świętego. Jak zawsze w przypadku każdego odpustu trzeba też wypełnić cztery tzw. zwykłe warunki (podane wyżej).

Uroczystości majowe w Dębowcu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej po raz pierwszy zostały odprawione w 1934 r. na prośbę czcicieli Maryi Płaczącej.

Szczegółowe informacje o odpuście majowym znajdują się na stronie bazyliki w Dębowcu www.sanktuarium.saletyni.pl.

(gz)