Dębowiecinformacje

Powołani do służby

2.1kwyświetleń

– Żeby stać się kapłanem, trzeba na początku ukształtować w sobie postawę diakona – powiedział biskup Stefan Regmunt, udzielając sakramentu święceń dwóm saletynom.

Podczas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w sobotę 14 maja bp Stefan Regmunt, emerytowany ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wyświęcił na diakonów Adama Cyrana MS i Piotra Sofija MS.

W homilii podkreślił, że młodzi saletyni przystępując do święceń diakonatu, podjęli decyzję na całe życie. Będąc zakonnikami, odkryli także powołanie, by być kapłanami – sługami jedynego Kapłana, Jezusa Chrystusa. – Ale żeby stać się kapłanem, trzeba na początku ukształtować w sobie postawę diakona – dodał celebrans.

Biskup Regmunt zwrócił uwagę, że diakon to osoba, która ma pomagać biskupowi i kapłanom w czynnościach liturgicznych. – Akcentujemy w sposób szczególny postawę służby: jestem, by być dla drugich. To jest wyróżnik tego, czy nadaję się do kapłaństwa. Nie żyję już dla siebie, ale żyję dla Chrystusa, żyję dla Kościoła, by Bóg mógł realizować swój plan. Zanim staniemy się kapłanami, musimy w konkrecie pokazać, że jesteśmy w stanie to czynić – podkreślił hierarcha.

Celebrans przypomniał, że diakon usługuje przy odprawianiu Eucharystii, może głosić homilię, zanosić Wiatyk ciężko chorym, udzielać chrztu, asystować przy zwieraniu małżeństwa, odprawiać pogrzeb. Jest również zobowiązany do życia w celibacie oraz do codziennej modlitwy brewiarzowej. Ma także pamiętać, że nie wykonywanie czynności liturgicznych, ale jednoczenie się z Bogiem na modlitwie to najważniejsze, co może dać Kościołowi.

Biskup senior nawiązał też do obchodzonego w tym roku 170-lecia objawienia Matki Bożej w La Salette oraz do 20-lecia koronacji słynącej łaskami figury Maryi Płaczącej w Dębowcu. Zwrócił uwagę, że orędzie z La Salette nadal jest aktualne, mimo lat, które upłynęły, odkąd Matka Boża przekazała je Maksyminowi i Melanii.

Serdecznym akcentem homilii było podkreślenie przez dostojnego celebransa ważnej roli domu rodzinnego, a także parafii i pracujących tam kapłanów w dorastaniu Adama i Piotra do święceń.

Posłuchaj całej homilii:

Po homilii kandydaci do diakonatu wobec biskupa i zebranych wiernych wyrazili wolę przyjęcia sakramentu. Następnie odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Po niej biskup wyświęcił nowych diakonów. Całości obrzędu dopełniło nałożenie szat diakońskich, czyli stuły skrzyżowanej na prawym boku oraz dalmatyki, wręczenie Ewangeliarza i pocałunek pokoju.

Razem z biskupem Stefanem Eucharystię koncelebrowali: ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, księża wychowawcy z seminarium, nowicjatu i postulatu, proboszczowie nowych diakonów oraz misjonarze saletyni, którzy przybyli z wielu placówek. Obecne były także siostry saletynki, a także rodziny i znajomi składających śluby.

Na zakończenie liturgii ksiądz prowincjał w imieniu całego zgromadzenia podziękował bp. Stefanowi Regmuntowi za udzielenie święceń, a nowym diakonom za pozytywną odpowiedź na powołanie. Życzył im także opieki Matki Bożej Saletyńskiej. Podziękował również rodzinom oraz proboszczom nowowyświęconych diakonów.

Nowym diakonom serdecznie gratulujemy, a wszystkich czyteników naszej strony prosimy o modlitwę w ich intencji.

(gz; fot. Rafał Wutkowski MS)