informacjeSSM

Zakończyła się „Reanimacja serca”

326wyświetleń

Dębowiec pożegnał uczestników 29 Saletyńskiego Spotkania Młodych. Zgromadziło ono blisko 1700 uczestników wraz z opiekunami z całej Polski oraz ze Słowacji.

Po śniadaniu młodzi mogli wysłuchać świadectwa pani Eweliny, której córka Weronika została cudownie uzdrowiona z nieuleczalnej choroby.

Eucharystii na zakończenie tegorocznego spotkania przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, który zachęcał w homilii do odważnych wyborów i ciągłej reanimacji serca przy Panu Jezusie. Przełożony polskich saletynów podziękował też za bardzo owocną pracę odpowiedzialnym za SSM: ks. Maciejowi Kucharzykowi MS za 15 lat, ks. Piotrowi Szwedzie MS – za 10 lat i ks. Wiesławowi Węgrzynowi MS za 7 lat organizacji spotkania. Jednocześnie ksiądz prowincjał ogłosił nominację ks. Kucharzyka na funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza parafii w Gdańsku-Sobieszewie.

Po Mszy Świętej i obiedzie młodzi bawili się jeszcze razem z grupą Imprateam – Wodzirejami Brzeskimi.

Spotkania w Dębowcu są jednym z najważniejszych elementów duszpasterskiej pracy księży saletynów z młodzieżą. Gimnazjaliści i licealiści, przyjeżdżają do Dębowca, by wzmocnić swoją więź z Bogiem, pogłębić wiarę, odkryć swoje życiowe powołanie oraz spotkać wielu ciekawych ludzi.

Przyszłoroczne, 30 Saletyńskie Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach 10–14 lipca.