informacjeSSM

„Reanimacja serca” w Dębowcu dobiegła końca

747wyświetleń

Od 27 do 30 czerwca w „polskim La Salette” odbywało się 29. Saletyńskie Spotkanie Młodych. Zgromadziło ono blisko 1700 uczestników wraz z opiekunami z całej Polski oraz ze Słowacji.

Pierwszy dzień SSM miał charakter modlitewny i ewangelizacyjny dzięki koncertom i świadectwom znanych na polskiej scenie raperów Bęsia i DJ Yonasa oraz Piotra Kowalczyka „Tau”.

Drugi dzień był poświęcony sakramentowi pojednania. Przed południem młodzi spotkali się z Andrzejem Sową „Kogutem”, byłym punkiem i narkomanem, obecnie zajmującym się profilaktyką uzależnień wśród młodzieży. W swoim świadectwie mówił, jak wiele w jego życiu zmieniła modlitwa wstawiennicza ludzi wierzących i głęboka spowiedź.

Przygotowaniem do sakramentu pokuty była konferencja ks. Marcina Sitka MS. Prefekt seminarium saletynów w Krakowie podkreślił, że człowiek w życiu duchowym nie może skupiać się na grzechu, ale na budowaniu więzi z Jezusem Chrystusem. Po konferencji kilkudziesięciu księży spowiadało obecną na spotkaniu młodzież. W homilii podczas wieczornej Eucharystii ks. Marcin zachęcał uczestników, by każda spowiedź była dla nich okazją do podejmowania dobrych życiowych decyzji.

Dzień zakończył się modlitwą uwielbienia prowadzoną przez Tymczasową Formację Prowizoryczną i grupę muzyczną spotkania młodych.

Gościem środowego przedpołudnia był ewangelizator i dyrektor grupy medialnej Profeto ks. Michał Olszewski SCJ. W czasie konferencji przypomniał, że największym darem Boga dla człowieka jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas homilii zachęcał młodych, żeby często czytali i rozważali Pismo Święte.

Po południu z uczestnikami SSM spotkała się s. Gaudia Skass, posługująca w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. W konferencji wyjaśniała, jakie przesłanie dla człowieka niesie obraz Jezusa Miłosiernego. Podczas pracy w grupach młodzież zastanawiała się, w jaki sposób żyć miłością i miłosierdziem na co dzień. Wieczorem na placu sanktuaryjnym zagrał zespół Bethel.

Czwartkowej Eucharystii na zakończenie tegorocznego spotkania przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, który zachęcał w homilii do odważnych wyborów i ciągłej reanimacji serca przy Panu Jezusie. Przełożony polskich saletynów podziękował też za bardzo owocną pracę odpowiedzialnym za SSM: ks. Maciejowi Kucharzykowi MS za 15 lat, ks. Piotrowi Szwedzie MS – za 10 lat i ks. Wiesławowi Węgrzynowi MS za 7 lat organizacji spotkania. Jednocześnie ksiądz prowincjał ogłosił nominację ks. Kucharzyka na funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza parafii w Gdańsku-Sobieszewie.

Po Mszy Świętej i obiedzie młodzi bawili się jeszcze razem z grupą Imprateam – Wodzirejami Brzeskimi.

29. Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu przebiegało pod hasłem „Reanimacja serca”. Zgromadziło ono blisko 1700 osób.

Spotkania w Dębowcu są jednym z najważniejszych elementów duszpasterskiej pracy księży saletynów z młodzieżą. Gimnazjaliści i licealiści przyjeżdżają do Dębowca, by wzmocnić swoją więź z Bogiem, pogłębić wiarę, odkryć swoje życiowe powołanie oraz spotkać wielu ciekawych ludzi. W tym roku młodzi włączyli się w inicjatywę Bilet dla Brata i podczas jednej z Mszy św. zebrali kwotę 4814 PLN i 11 €. Pieniądze te zostały przekazane Saletyńskim Dziełom Misyjnym na pokrycie połowy kosztów przejazdu jednej z grup uczestników z Ukrainy.

Przyszłoroczne, 30 Saletyńskie Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach 10–14 lipca.