informacjeKraków

Saletyni zastąpili jezuitów

1.4kwyświetleń

Od września posługę kapelana w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach pełni ks. dr hab. Józef Pochwat MS.

Historia związków saletynów z sanktuarium Bożego Miłosierdzia wynika z obecności zakonników w Łagiewnikach. W latach 80. ubiegłego wieku, po drugiej stronie ul. Zakopiańskiej, przy nowopowstałym osiedlu „Cegielniana”, erygowano parafię, którą kard. Franciszek Macharski powierzył pod opiekę właśnie Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Później na terenie tej parafii utworzono także saletyńskie seminarium duchowne. – Kontakty z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia zrodziły się przez naturalne sąsiedztwo – mówi ks. Robert Głodowski MS, rzecznik saletynów.

Już wtedy, kiedy sanktuarium Bożego Miłosierdzia nie było jeszcze tak znanym miejscem kultu jak dziś, tamtejsze siostry zakonne często prosiły kapłanów i kleryków saletyńskich o pomoc w obsłudze różnych uroczystości. A i seminarzyści, np. w ramach poobiedniej przechadzki odwiedzali klasztorną kaplicę, gdzie o godz. 15.00 przychodzili na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Myślę, że ta długoletnia znajomość spowodowała, że gdy po latach swoją posługę kapelańską zakończyli u sióstr ojcowie jezuici, to siostry zwróciły się z prośbą do naszego zarządu, aby to właśnie saletyni objęli te obowiązki – mówi ks. Głodowski.

Rzecznik zgromadzenia dodaje, że dziś coraz bardziej widoczny jest związek objawienia Matki Bożej w La Salette i tajemnicy Bożego Miłosierdzia. W tym kontekście także nieprzypadkowa zdaje się obecność saletynów w Łagiewnikach. – U Pana Boga nie ma przypadków. Zwłaszcza w Roku Miłosierdzia na nowo odkrywamy orędzie Matki Bożej z La Salette, Jej przesłanie, Jej łzy, Jej zatroskanie o zbawienie człowieka, zatroskanie o Jej dzieci, które oddalają się od Jej Syna Jezusa Chrystusa przez grzech – mówi ks. Głodowski, podkreślając, że orędzie z La Salette przeplata się z orędziem Bożego Miłosierdzia.

Jak mówi rzecznik zgromadzenia, saletyni z radością odpowiedzieli na prośbę Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. We wrześniu posługę kapelana w łagiewnickim klasztorze zaczął pełnić ks. dr hab. Józef Pochwat MS – doświadczony duszpasterz, wykładowca patrologii. Do obowiązków kapelana należy sprawowanie sakramentów dla sióstr, zwłaszcza Mszy św., a także głoszenie konferencji.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów zostało założone w 1852 r. i jest związane z objawieniem Matki Bożej we francuskim La Salette. Jego charyzmatem jest pojednanie, a głównym zadaniem – głoszenie orędzia Płaczącej Pani. Swoją misję zakonnicy realizują przez duszpasterstwo parafialne, posługę w sanktuariach oraz głoszenie misji i rekolekcji.

Pierwsi saletyni przybyli na ziemie polskie ze Szwajcarii w 1902 r. a w trzy lata później objęli w archidiecezji lwowskiej pierwszą parafię i założyli dom zakonny. Dziś prowadzą w naszym kraju m.in. Centrum Pojednania „La Salette” w Dębowcu, Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, a także wydawnictwo i dwumiesięcznik „Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”.

(gz / Przemysław Radzyński; fot. Mazur/episkopat.pl)