informacjeLa Salette

Świeccy u „Pięknej Pani”

1.9kwyświetleń

„Świeccy Saletyni dla świata pojednanego” – pod takim hasłem przebiegało Drugie Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów, które od 29 września do 9 października odbywało się w La Salette.

W spotkaniu wzięło udział 45 osób z Argentyny, Boliwii, Angoli, Brazylii, Francji, Indii, Włoch, Hiszpanii, Madagaskaru, USA, Filipin i Polski. Uczestnikami byli przedstawiciele Świeckich Saletynów i ich zakonni opiekunowie z dziesięciu prowincji i jednego regionu Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Spotkanie podzielono na trzy zasadnicze części, którym towarzyszyły słowa: poznać, uwrażliwić, działać. Trzy pierwsze dni były okazją do prezentacji poszczególnych delegacji, poznania rzeczywistości i obszarów działania Świeckich Saletynów w różnych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych.

Nasza ekipa poinformowała uczestników o tym, że w polskiej prowincji nie ma stworzonej i wypracowanej struktury Świeckich Saletynów. Jednocześnie pokazaliśmy, że funkcjonują różne wspólnoty, grupy i osoby żyjące przesłaniem orędzia z La Salette. Przedstawiliśmy również cykliczne wydarzenia organizowane przez misjonarzy saletynów wraz ze wspólnotami świeckich. Być może osoby z tych środowisk żyjące charyzmatem zgromadzenia mogłyby utworzyć grupę Świeckich Saletynów – relacjonuje Paweł Pawlina, który reprezentował polską prowincję na spotkaniu w La Salette.

W kolejnych dniach uczestnicy zjazdu szukali odpowiedzi na pytanie o to, jak lepiej i głębiej zrozumieć duchowość pojednania w codziennym życiu Świeckich Saletynów. Swoim świadectwem podzielili się przedstawiciele włoskiego stowarzyszenia Via Pacis a konferencję wygłosił saletyn ks. James Henault z USA.

Tu najmocniej wybrzmiały kwestie wspólnoty i formacji. W przypadku Świeckich Saletynów – formacji opartej o orędzie, odczytywane ciągle na nowo w świetle Pisma Świętego. Zobaczyliśmy, że bez tych czynników praktycznie niemożliwe jest wypełnianie misji i charyzmatu pojednania. „Nie da się przekazać charyzmatu, którego się nie kocha. Miłość przemienia, troszczy się, chce poznać i w rezultacie prowadzi do działania” – cytuje Paweł Pawlina.

Ostatnia część spotkania była poświęcona temu, w jaki sposób misjonarze saletyni i Świeccy Saletyni mogą bardziej zaangażować się we wspólną misję, jak pobudzić i umocnić Świeckich Saletynów w każdej prowincji/regionie i co zrobić dla ich przyszłego rozwoju w zgromadzeniu. Nad czterema aspektami: struktura, formacja, wizualizacja, komunikacja pracowano w grupach i rozważano je zarówno na poziomie generalnym, jak i na poziomie prowincji.

W wyniku tych prac sformułowane zostały decyzje dotyczące przyszłych działań, które zostały przegłosowane. Decyzje te po zatwierdzeniu przez Radę Generalną Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów i przetłumaczeniu zostaną przekazane wszystkim prowincjom – informuje Paweł Pawlina.

Drugie Światowe Spotkanie Świeckich Saletynów przygotowali członkowie rady generalnej zgromadzenia: ks. Silvano Marisa MS, ks. Adilson Schio MS, ks. Henryk Przeździecki MS, a także ks. James Henault z prowincji amerykańskiej oraz Ginetta Orsini i Anne-Marie Héritier – przedstawicielki Świeckich Saletynów z Włoch i Francji. Poprzednie takie spotkanie, na poziomie europejskim, odbyło się w 2014 r. w Dębowcu. Natomiast pierwsze międzynarodowe spotkanie świeckich miało miejsce także w La Salette w 2011 r.

Świeccy razem z siostrami saletynkami i misjonarzami saletynami należą do jednej rodziny duchowej, powiązanej duchowością La Salette i charyzmatem pojednania. 10 września w zgromadzeniu obchodzony jest Dzień Świeckich Saletynów.

(gz / pr; fot. fb/Lasalettesantuariodisalmata)