informacje

Nagroda dla saletyna

1Kwyświetleń

Po raz trzeci wręczono Nagrody Pro Redemptione ustanowione przez redakcję kwartalnika „Homo Dei” oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei. Jedną z nagród otrzymał saletyn ks. Maciej Kucharzyk.

Wręczenie nagród odbyło się w sobotę 5 listopada w klasztorze redemptorystów w Krakowie podczas sympozjum naukowego poświęconego ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Spotkanie naukowe było związane z 150. rocznicą przekazania obrazu Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela przez bł. Piusa IX.

Nagrody w czterech kategoriach otrzymali:
  • o. dr Jerzy Szyran OFMConv. – za długoletnią współpracę z kwartalnikiem „Homo Dei”;
  • ks. prof. Krzysztof Pawlina – za troskę o formację kapłańską;
  • ks. Maciej Kucharzyk MS wraz z Zespołem – za tworzenie nowych form pracy ewangelizacyjnej z dziećmi;
  • o. prof. Jacek Salij OP – za wybitne osiągnięcia naukowe i świadectwo życia.

Laudację na cześć laureatów wygłosili: dyrektor Wydawnictwa Homo Dei o. Piotr Koźlak CSsR oraz zastępca redaktora naczelnego kwartalnika o. Marek Kotyński CSsR. Statuetki i dyplomy wręczył wikariusz prowincjała polskich redemptorystów o. Dariusz Paszyński CSsR.

– Spotkania z dziećmi, aranżowane i reżyserowane oraz prowadzone przez ks. Macieja Kucharzyka postrzegam jako dar dla Kościoła, nie tylko lokalnego, lecz także Kościoła w Polsce. „Stawać się trzeba jak dzieci” – to ewangeliczne przesłanie saletyn doskonale zrozumiał – podkreśla jeden z członków Kapituły Nagrody prof. Eugeniusz Sakowicz. – Ks. Maciej Kucharzyk na nowo odczytał orędzie „Pięknej Pani” z La Salette, która rozmawiała z dziećmi i uczyniła ich powiernikami objawienia. Dzieci są darem dla Kościoła. Są one wielką troską Matki Bożej Saletyńskiej – dodaje teolog.

Kapitułę Nagrody Pro Redemptione tworzą: ordynariusz opolski bp Andrzej Czaja, prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok CSsR, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei o. Piotr Koźlak, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW).

Ks. Maciej Kucharzyk MS urodził się w 1969 r. Po święceniach kapłańskich w 1996 r. posługiwał w parafiach w Rzeszowie i w Krakowie. W międzyczasie kontynuował studia teologiczne w zakresie duchowości, uzyskując licencjat kanoniczny. Był referentem duszpasterstwa powołań, dyrektorem domu rekolekcyjnego w Zakopanem, asystentem prowincjalnym, dyrektorem Referatu Misji i Rekolekcji. Od 1992 r. przez wiele lat uczestniczył w ewangelizacji na festiwalu w Jarocinie oraz w ogólnopolskiej inicjatywie ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. W latach 2002–2016 był organizatorem Międzynarodowych Saletyńskich Spotkań Młodych w Dębowcu. Jednak Kapituła przyznając laureatowi Nagrodę Pro Redemptione, zwróciła uwagę na zainicjowanie Saletyńskich Spotkań Dzieci w Kobylance k. Gorlic, które rozpoczęły się w 2013 r. To jedyne spotkanie w Polsce, na którym przez 3 dni gromadzi się tak duża liczba uczestników. W pierwszym spotkaniu wzięło udział ok. 1000 dzieci, w 2016 r. – blisko 2000 najmłodszych.

Prof. Eugeniusz Sakowicz zwraca uwagę, że organizowane przez saletyna spotkania z dziećmi mają dziś symboliczną wymowę. – Mówiąc „symboliczną” mam na myśli „coś ważnego, mającego sens, niosącego ważne przesłanie”. Modlitwa z dziećmi, radosne śpiewanie, entuzjazm i dynamizm dziecięcy jest lekcją dla dorosłych – dla ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą uczyć młodzież oraz właśnie dorosłych wielkiego, czystego, bezinteresownego zaufania Bogu – wskazuje teolog, wyrażając przekonanie, że zainicjowane przez saletyna spotkania dzieci w Kobylance, na pewno będą kontynuowane. – Inicjatywa ta znajdzie – ufam – naśladowców wśród młodych kapłanów innych zakonów i zgromadzeń zakonnych oraz wśród księży diecezjalnych wszystkich diecezji w Polsce. Czuję, że tę formę pracy prowadzić też będą siostry zakonne – mówi członek Kapituły Nagrody.

(gz; fot. Tomasz Sekunda/redemptor.pl)