Dębowiecinformacje

Zakończyła się kapituła prowincjalna

667wyświetleń

W sobotę 12 listopada w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna. Jej obradom przewodniczył asystent generalny ks. Henryk Przeździecki MS jako delegat przełożonego generalnego zgromadzenia.

Kapituła rozpoczęła się w poniedziałek 7 listopada. W obradach wzięło udział 32 delegatów. W ich gronie było 5 członków obecnego Zarządu Prowincjalnego i 25 delegatów wybranych przez członków prowincji. Oprócz nich w Kapitule uczestniczyli dwaj członkowie okręgu szwajcarskiego: przełożony, będący delegatem z urzędu i drugi przedstawiciel, wybrany przez członków okręgu. Najstarszy uczestnik Kapituły miał 69 lat, zaś najmłodszy 37 lat.

Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna była poświęcona jednemu tematowi, mianowicie prezentacji tekstu nowych Statutów Prowincjalnych, dyskusji nad nimi i ich zatwierdzeniu. Konieczność uaktualnienia Statutów powstała po połączeniu polskiej i szwajcarskiej prowincji zgromadzenia. Ustanowiona w tym celu komisja prawna przejrzała wszystkie przepisy statutowe i zaproponowała nowy tekst na Kapitułę Wyborczą i do Spraw w lutym 2015 r. Podczas Kapituły podjęto decyzję, by przedstawiony tekst zatwierdzić na okres przejściowy, kontynuować prace nad Statutami w różnych gremiach prowincji i w celu ich zatwierdzenia zwołać Nadzwyczajną Kapitułę Prowincjalną na listopad 2016 r.

Według Norm Konstytucyjnych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów Kapituła Prowincjalna wyraża udział wszystkich członków prowincji w jej zarządzaniu i życiu. Główne zadania Kapituły to m.in.: wybór Prowincjała i jego Asystentów; sporządzanie oraz zatwierdzanie regulaminów i statutów prowincjalnych; okresowe zbadanie sytuacji prowincji i ustalenie wytycznych dla Prowincjała i jego Rady; czuwanie nad ciągłością wypełniania programów dotyczących apostolstwa, duszpasterstwa powołań i formacji; analiza zagadnień przedstawionych jej przez Prowincjała lub wynikających ze sprawozdań i z postulatów nadsyłanych przez zakonników; zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących.