informacjeSSDSSM

Rozpoczęły się przygotowania do SSD i SSM

831wyświetleń

W połowie listopada organizatorzy spotkań dzieci i młodzieży w Kobylance i Dębowcu podsumowali zakończone inicjatywy i rozpoczęli prace nad przyszłorocznymi akcjami.

Przygotowanie saletyńskich spotkań dzieci i młodzieży trwa prawie cały rok. Oprócz księży prowadzących „Dębowiec” i „Kobylankę” biorą w nim udział grupy młodych odpowiedzialnych za logistykę, stronę muzyczną i artystyczną obu wydarzeń.

Podsumowanie tegorocznego 29 Saletyńskiego Spotkania Młodych odbyło się w dniach 11–13 listopada w domu rekolekcyjnym sióstr kanosjanek w Gosławicach. W trakcie zebrania organizatorzy omówili przebieg minionego SSM, analizowali ankiety, wypełnione przez uczestników, rozpoczęli pracę nad kształtem programu przyszłorocznego spotkania, przygotowali śpiewnik oraz projekty artystyczne. „Dębowiec 2017” poprowadzą duszpasterz powołań ks. Karol Tomczak MS i wychowawca postulatu ks. Łukasz Stachura MS.

Natomiast w sobotę 19 listopada w seminarium saletynów w Krakowie odbyło się podsumowanie IV Saletyńskiego Spotkania Dzieci. Proboszcz parafii w Kobylance ks. Roman Gierek MS, duszpasterz młodzieży ks. Bartosz Seruga MS oraz grupa organizacyjna, powiększona o czworo nowych członków analizowali tegoroczne wydarzenie oraz pracowali nad hasłem i programem przyszłorocznego V SSD.

V Saletyńskie Spotkanie Dzieci w Kobylance odbędzie się w dniach 9–11 czerwca 2017 r., natomiast XXX Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu od 10 do 14 lipca.