Betlejeminformacje

Saletyn i szpital w Betlejem

953wyświetleń

Podczas pasterki w diecezjach Szwajcarii i Liechtensteinu zbierana jest ofiara na Szpital Dziecięcy w Betlejem. Warto przypomnieć, że jego założycielem był szwajcarski saletyn ks. Ernst Schnydrig.

Ks. Ernst Schnydrig MS (1912–1978) był nie tylko teologiem, lecz także znanym i rozpoznawanym dziennikarzem, pisarzem, działaczem dobroczynnym oraz historykiem sztuki. Po skończeniu trzech kierunków studiów na Uniwersytecie we Freiburgu oraz święceniach kapłańskich pracował przez osiem lat jako nauczyciel gimnazjalny w St. Gallen. W 1952 r. został powołany na stanowisko rzecznika prasowego niemieckiej Caritas. Dzięki swoim zdolnościom pisarskim wykorzystywanym przy redagowaniu listów do dobrodziejów pozyskał wiele środków na rozwój tej instytucji. Był jednym z pionierów nowoczesnego dziennikarstwa katolickiego. Już w latach 50. i 60. prowadził w szwajcarskim radio dwie audycje religijne, zatytułowane: „Słowo na niedzielę” oraz „Orędzie pocieszenia”.

Dziełem jego życia był jednak szpital dla dzieci. W 1952 roku odwiedzał z ramienia Caritas Ziemię Świętą. W Boże Narodzenie postanowił udać się na Mszę św. do bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Po drodze spotkał ojca urządzającego pochówek swemu zmarłemu wskutek niedożywienia i braku środków na leki dziecku. Dziecko zostało pochowane na bagnach, niedaleko obozu dla palestyńskich uchodźców. Obraz ten wstrząsnął ks. Schnydrigiem tak bardzo, że niedługo potem wynajął 2-pokojowe mieszkanie, w którym ustawił 12 dziecięcych łóżeczek. Do współpracy zaprosił palestyńską lekarkę Antoine Dabdoub oraz szwajcarską pielęgniarkę Hedwig Vetter. Tak powstał Caritas Baby Hospital w Betlejem.

Aby zapewnić szpitalowi środki na funkcjonowanie i rozwój, ks. Schnydrig powołał do istnienia międzynarodową organizację Kinderhilfe Betlehem (Pomoc dzieciom w Betlejem), która organizuje niezbędną pomoc finansową. Organizacja ta ma za cel również akcję informacyjną, nagłaśniającą problem trudnej sytuacji dzieci w Palestynie. Dzięki niej szpital odwiedziło wielu dobrodziejów i znanych osobistości, m.in. niemiecki prezydent Johannes Rau (2003), przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas (2008) oraz Ojciec Święty Benedykt XVI (2009).

Dziś szpital jest prężnie działającą i ciągle rozwijającą się placówką. Od czasu założenia był już trzykrotnie rozbudowywany i przebudowywany (w latach: 1978, 2008 i 2012). Posiada oddział dla noworodków i nowoczesną stację ambulatoryjną, a także 82 stałe miejsca dla ciężko chorych, którymi opiekuje się 14 lekarzy. Ponadto szpital posiada 55 miejsc dla matek, chcących pozostawać w szpitalu ze swoimi dziećmi podczas leczenia.

Jednak praca w szpitalu polega nie tylko na opiece nad chorymi. Ważna jest również profilaktyka. Przy szpitalu działa jedyna w Palestynie szkoła dla młodych matek, ucząca odpowiedzialnego macierzyństwa oraz prowadząca szkolenia z zakresu wiedzy o podstawowych chorobach dziecięcych i ich rozpoznawania. W 1970 roku, w ramach pomocy szpitalowi, otwarto przy nim szkołę dla pielęgniarek, współpracującą z Amerykańskim Uniwersytetem w Bejrucie oraz ośrodek prowadzący kursy pierwszej pomocy. Od 2011 roku działa również przedszkole, do którego uczęszcza 28 dzieci pracowników szpitala oraz mali pacjenci, którzy muszą pozostawać pod dłuższą obserwacją. W sumie przy pomocy ok. 240 współpracowników szpital przyjmuje rocznie ok. 34 tys. dzieci, niezależnie od religii, pochodzenia, statusu społecznego czy sytuacji materialnej. Wszystko po to, aby jak pisał ks. Schnydrig w akcie powołującym szpital do istnienia: „budować mosty pokoju (…) dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów, dla wszystkich dzieci Abrahama (…), aby w miejscu narodzenia Chrystusa żadnemu dziecku nie zabrakło niezbędnej pomocy medycznej”.

(gz / ks. Łukasz Nowak MS)