informacje

Młodzi saletyni na formacji

1.3kwyświetleń

Przygotowanie zakonników do posługi duszpasterskiej nie kończy się na studiach teologicznych. Przez kilka lat po święceniach kapłańskich młodzi księża co roku spotykają się na kilkudniowych zjazdach formacyjnych.

Jedenastu saletynów wyświęconych w latach 2011–2016 uczestniczyło w Formacji Młodych Księży odbywającej się od 25 do 28 stycznia w seminarium duchownym saletynów w Krakowie. Zakonnicy na co dzień posługują w Dębowcu, Łętowem, Olsztynie, Rzeszowie, Trzciance, a także Busku na Ukrainie i Chrenovcu na Słowacji. Przez trzy dni towarzyszył im asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS.

Spotkanie rozpoczęło się w środę 25 stycznia wspólnymi nieszporami. Tego dnia wieczorem uczestnicy FMK spotkali się z Radą Prowincjalną, której członkowie przedstawili bieżące sprawy  prowincji.

Gośćmi czwartkowego przedpołudnia byli rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych o. Jan Maria Szewek OFMConv i dyrektor CIMS w Krakowie ks. Grzegorz Zembroń MS. Poprowadzili oni warsztaty dotyczące obecności zakonników w mediach i wykorzystania środków przekazu w duszpasterstwie. Franciszkanin przewodniczył także Eucharystii i wygłosił homilię, w której podkreślił rolę ślubu ubóstwa w działalności ewangelizacyjnej. Popołudniowy wykład i ćwiczenia „Niekonwencjonalne metody do wykorzystania na katechezie” poprowadziła katechetka Agnieszka Kurnyta. – To były inspirujące zajęcia – mówi ks. Marcin Libera MS z Łętowego. – Większość z nas uczy w szkole, więc spotkanie z osobą, która pracuje z dziećmi i młodzieżą i ma ciekawe pomysły na lekcje religii zawsze będzie wartościowe – wyjaśnia kapłan. Ostatnim gościem w czwartek był dyrektor Referatu Rekolekcyjno-Misyjnego i Referatu Misji Zagranicznych ks. Paweł Bryś MS. Saletyn przedstawił m.in. specyfikę działalności obu agend oraz zaproponował księżom pracującym jako katecheci możliwości współpracy w głoszeniu rekolekcji szkolnych.

W piątek odbyły się warsztaty dotyczące posługi w konfesjonale prowadzone przez wykładowców kapucyńskiej Szkoły dla Spowiedników o. Adama Gęstwę OFMCap i o. Piotra Jordana Śliwińskiego OFMCap. – Cenne były dla mnie wskazówki odnośnie do rozwiązywania problemów pojawiających się współcześnie w konfesjonale. Ale mam też pewien niedosyt. Ponieważ jestem neoprezbiterem, potrzebowałbym więcej ćwiczeń praktycznych – dzieli się ks. Adam Cyran MS z Rzeszowa. Wieczorem ks. Karol Tomczak MS przypomniał tegoroczny kalendarz inicjatyw Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań oraz omawiał stan przygotowań do  Saletyńskiego Spotkania Młodzieży w Dębowcu.

W ostatni dzień zjazdu konferencję nt. życia we wspólnocie wygłosił rektor seminarium kapucynów w Krakowie o. Łukasz Stec OMFCap. Eucharystia, której przewodniczył ks. Robert Głodowski MS zakończyła tegoroczne dni formacji.

Formacja Młodych Księży jest corocznym spotkaniem saletynów, najmłodszych pod względem lat kapłaństwa. Podczas zjazdu uczestnicy słuchają konferencji dotyczących szczegółowych aspektów posługi duszpasterskiej i życia zakonnego. Formacja jest również spotkaniem braterskim i daje okazję do wspólnej modlitwy i odpoczynku.

(gz)