informacje

Trzeźwi z Bogiem

W miniony weekend w dębowieckim Centrum Pojednania La Salette odbyły się pierwsze z tegorocznej serii rekolekcje trzeźwościowe.

Na skupienie do sanktuarium Płaczącej Matki przyjechało 50 uczestników, głównie z Małopolski i Podkarpacia. Temat rekolekcji odbywających się w dniach 17–19 lutego – „Pokora i wzrost duchowy” – dotyczył 6. i 7. punktu Programu 12 Kroków: „Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru” i „Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki”.

Na rekolekcje trzeźwościowe, które proponujemy, przyjeżdża coraz więcej osób, zarówno tych, którzy już korzystają z naszej pomocy, jak i tych, którzy z powodu nałogu i chęci wyjścia z niego trafiają do Dębowca po raz pierwszy – wyjaśnia ks. Andrzej Rozum MS rekolekcjonista i specjalista psychoterapii uzależnień.

Rekolekcje trzeźwościowe organizowane przez duszpasterzy Centrum Pojednania w Dębowcu skierowane są do osób, które przeżywając uwikłanie w nałóg, szukają prawdy o sobie, chcą nauczyć się kształtować swoje zachowania i emocje, odważnie stanąć wobec swoich błędów, zrozumieć ich źródło oraz wyznać je Bogu i człowiekowi. Kolejna seria odbędzie się w dniach 21–23 kwietnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://centrum.saletyni.pl.