informacje

Bliżej tajemnicy słowa i Ciała

1.7kwyświetleń

Ważnymi etapami na drodze do święceń są posługi lektora i akolity. Klerycy, który je otrzymują, stają się pomocnikami kapłanów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i rozdzielaniu Komunii św.

Podczas uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS nadał urzędy lektora i akolity 10 naszym klerykom.

Alumni III roku: Marcin Bastek MS, Ivan Diakiv MS, Karol Pietrusik MS, Tomasz Skrzęta MS i Wojciech Wicher MS zostali ustanowieni lektorami. W posługę akolity zostali wprowadzeni alumni IV roku: Paweł Baran MS, Jarosław Erhardt MS, Konrad Mącior MS, Rafał Pniok MS i Maciej Wilczek MS.

W 1972 r. papież Paweł VI dokumentem „Ministeria quaedam” zniósł w Kościele łacińskim tzw. święcenia niższe (ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat) oraz subdiakonat. W ich miejsce ustanowił posługi lektora i akolity, przewidziane nie tylko dla kandydatów do kapłaństwa, lecz także dla braci zakonnych czy dla mężczyzn świeckich.

(gz; fot. Piotr Grudzień MS)