Azjainformacje

Nowy region w zgromadzeniu

Podczas ostatniej Rady Zgromadzenia dotychczasowy okręg Mjanmy został podniesiony do rangi regionu. Celem tej decyzji jest ułatwienie rozwoju misji saletyńskiej w Azji Południowej.

Do niedawna misja w Mjanmie była bezpośrednio zależna od Zarządu Generalnego. Wcześniej kilkunastu posługujących w dawnej Birmie saletynów było członkami prowincji filipińskiej. Poparta przez ks. generała Silvano Marisę MS prośba członków okręgu o ustanowienie regionu w Mjanmie została 23 lutego zaakceptowana przez uczestników Rady Zgromadzenia. Nowa jednostka liczy 13 saletynów, z których jeden posługuje w USA, dwóch zaś zaangażowanych jest w prace miejscowego episkopatu i na misjach. W skład regionu Mjanmy wchodzą 4 parafie, liczące 70-100 rodzin oraz sanktuarium w Mandalay.

Według prawa zakonnego Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette region to niższa od prowincji jednostka administracyjna, zależna od jednej z prowincji lub bezpośrednio od Rady Generalnej, zarządzana samodzielnie przez przełożonego regionalnego i jego radę, spełniająca warunki, by kiedyś stać się prowincją. Natomiast okręg jest jednostką nieposiadającą samodzielnych władz, zależną od prowincji albo bezpośrednio od Rady Generalnej.

Pierwszymi saletynami w ówczesnej Birmie byli Amerykanie. W 1937 r. rozpoczęli pracę w stanie Arakan, przyczyniając się do ustanowienia najpierw prefektury apostolskiej, później diecezji Prome, której ordynariuszem był saletyn bp Thomas A. Newman (1903–1978). W 1958 r. gen. Ne Win dokonał wojskowego zamachu stanu. W wyniku kolejnego puczu Ne Wina z 2 marca 1962 r. rozpoczęła się dyktatura Birmańskiej Partii Programu Socjalistycznego. W kolejnych latach z kraju usunięto m.in. wszystkich zagranicznych misjonarzy, a prowadzone przez nich szkoły i szpitale zostały znacjonalizowane. W 1976 r. wszyscy saletyni z USA musieli opuścić Birmę. W latach 90., gdy dyktatura zaczęła słabnąć, rozpoczęło się rekrutowanie kandydatów z Birmy, którzy swoją formację zakonną i kapłańską odbywali na Filipinach. Pierwsi z nich zostali wyświęceni w 2004 r. Oficjalnie misję saletyńską w Mjanmie wznowiono w październiku 2005 r. na terenie archidiecezji Mandalay.

Mjanmę zamieszkuje obecnie ponad 51 mln ludzi, większość z nich to wyznawcy buddyzmu (ok. 90%). Chrześcijanie stanowią ok. 6,5% populacji kraju. Niebuddyści rzadko otrzymują pozwolenie na tworzenie własnych ośrodków kultu i równie rzadko osiagają wyższe stanowiska państwowe.

(gz)