informacjeUkraina

Alpha w Krzywym Rogu

1.5kwyświetleń

W tym kursie uczestniczyło już 29 mln osób w 169 krajach na całym świecie. Jego pomysłodawca, pastor anglikański Nicky Gumbel odkrył, że wiele osób poza Kościołem chciałoby lepiej poznać chrześcijaństwo. Dziś Alphę z powodzeniem prowadzą katolicy, prawosławni i protestanci.

W parafii saletynów w Krzywym Rogu dobiega końca ewangelizacyjny Kurs Alpha, który rozpoczął się 16 stycznia br. W cotygodniowych spotkaniach uczestniczy średnio 25 osób, w tym członkowie miejscowych wspólnot protestanckich.

Alpha to seria kilkunastu spotkań, w czasie których uczestnicy mogą odkryć bądź przypomnieć sobie fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie rozpoczyna się poczęstunkiem, będącym doskonałą okazją do wzajemnego poznania się uczestników, przełamania barier w komunikacji i swobodnej rozmowy. Atmosfera, która tworzy się w trakcie wspólnego posiłku i swobodnych rozmów bardzo pomaga w kolejnych etapach spotkania.

Drugą częścią jest konferencja dotycząca podstawowych dla chrześcijaństwa kwestii: Kim jest Jezus? Dlaczego Jezus umarł? Kim jest Duch Święty? Dlaczego i jak się modlić? Dlaczego i jak czytać Biblię? Jak najpełniej przeżyć życie? Dlaczego i jak opowiadać innym o Jezusie? Czy dzisiaj Bóg uzdrawia? Po co Kościół? Konferencje w ramach Alpha w Krzywym Rogu głoszą księża saletyni i siostry franciszkanki posługujące w parafii oraz zaproszeni ludzie świeccy.

Ostatnim punktem spotkania jest praca w grupach. Uczestnicy prowadzeni przez animatora odpowiadają na specjalnie przygotowane pytania i dzielą się swoim doświadczeniem rozumienia i przeżywania konkretnych prawd wiary.

Ważnym etapem w każdym cyklu kursu jest tzw. Weekend Alpha, którego główną treścią jest prawda o Duchu Świętym. W trakcie weekendu kursowicze poznają lepiej działanie Trzeciej Osoby Trójcy Swiętej oraz uczestniczą w modlitwie wstawienniczej. Weekend Alpha w dniach 4–5 marca prowadziła wspólnota ewangelizacyjna z Dniepropietrowska.

Kurs Alfa ma ciekawą dynamikę spotkań: to nie tylko wykład jakiejś treści, lecz także poczęstunek, czyli okazja do spontanicznego związania wspólnoty, bycia ze sobą. Spora część uczestników to ludzie spoza naszej parafii, więc taki układ spotkań pomaga lepiej ich poznać – podkreśla przełożony saletynów z Krzywego Rogu ks. Tomasz Krzemiński MS. –Już widzimy dobre owoce kursu i mamy nadzieję, że po wakacjach uda się nam zorganizować kolejny – dodaje kapłan

Kurs Alpha narodził się w Kościele anglikańskim w 1992 r. Został zainicjowany przez pastorów Nicky’ego Gumbela i Sandy’ego Millara. Jego powstanie poprzedziły kilkuletnie badania, które pomogły odpowiedzieć na pytania, co chrześcijanom sprawia trudność w wierze oraz co im przeszkadza w tym, żeby uwierzyć.

(gz / tk; fot. tk)