informacje

Maryjne rekolekcje w Dębowcu

„Maryja – żywa ikona wiary” – pod takim hasłem w dniach 24-26 marca w Centrum Pojednania w Dębowcu odbywały się rekolekcje, prowadzone przez ks. Andrzeja Wierzbę MS. Ich uczestnicy przyjechali z różnych stron Polski.

Rozważania rekolekcyjne były oparte o dwa teksty biblijne: obraz zwycięskiej, Niewiasty z Apokalipsy, walczącej na pustyni ze złem oraz wydarzenie Zwiastowania, opisane w Ewangelii wg św. Łukasza. Na koniec rekolekcjonista podsumował drogę duchowości maryjnej, która jest bardzo skuteczna i bezpieczna.

Nasze rekolekcje miały wyjątkowy termin, bo właśnie 25 marca Kościół przeżywa uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W duchu wiary nawiedzaliśmy więc ubogi dom Dziewicy z Nazaretu, by razem z Nią słuchać anielskiego przesłania, razem z Nią okazać uległość Bożym planom, razem z Nią adorować Wcielone Słowo. Bóg sam zdecydował, w jaki sposób miało się dokonać nasze odkupienie. Maryja stała się najpierw Uczennicą swego Syna, zanim została naszą Matką w wierze – mówi jedna z uczestniczek Iwona Józefiak.

Na zakończenie czasu skupienia każdy uczestnik indywidualnie ofiarował się Maryi przed Jej cudowną figurą w bazylice. Pomocą w tym akcie był tekst modlitwy zaczerpniętej z Akatystu ku czci Bogurodzicy.

(gz/ij; fot. Iwona Józefiak)