informacjeKraków

Uroczystości w Łagiewnikach z saletyńskim akcentem

https://www.faustyna.pl/

Jak możemy odpowiedzieć na Jego miłosierdzie? Jest jedna tylko odpowiedź – nawrócenie – mówił ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS podczas Eucharystii odprawianej w Święto Miłosierdzia Bożego w sanktuarium w Łagiewnikach.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przełożony polskich saletynów ks. Andrzej Zagórski MS przewodniczył Eucharystii o godz. 19.00 w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w której znajduje się obraz „Jezu, ufam Tobie” oraz relikwie św. Siostry Faustyny. Razem z nim Mszę św. odprawiali saletyni z wspólnot zakonnych w Krakowie, ojcowie jezuici i kapłani diecezjalni.

W homilii ksiądz prowincjał podkreślił, że miłosierdzie Boga pragnie spotkać się z nawróceniem człowieka. – Nawrócenie może przynieść owoce człowiekowi tylko wtedy, gdy zbudowane jest na miłosierdziu Pana, na zaufaniu w Jego miłosierdzie – wyjaśniał kapłan. W tym kontekście przełożony polskich saletynów przypomniał słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Dives in misericordia”: „Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go «widzą», nie mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracając”.

Kaznodzieja opowiedział historię pierwszego nawrócenia, które dokonało się po objawieniu Matki Bożej w La Salette w 1846 r. Człowiekiem, który powrócił wtedy do Boga był German Giraud, ojciec Maksymina, jednego ze świadków objawienia. – Chociaż 20 lat nie chodził do kościoła i nie spowiadał się, długie wieczory spędzał w karczmie i miał problem alkoholowy, nawrócił się właśnie wtedy, kiedy doświadczył miłosierdzia Bożego. Kiedy Matka Boża mówiła o nim, ani słowem nie wspomniała o jego grzesznym życiu, lecz przypominała, że troszczył się o swego syna i dał mu chleb, i bał się, że tego chleba może dla niego zabraknąć. Odkrycie miłosierdzia Bożego wzruszyło tego twardego człowieka i doprowadziło do skruchy i nawrócenia – mówił ks. Zagórski.

Nawiązując do czytanego tej niedzieli fragmentu Ewangelii ksiądz prowincjał podkreślił, że na wątpliwości Tomasza Apostoła dotyczące zmartwychwstania Jezus Zmartwychwstały odpowiada miłosierdziem i pokojem. – Powraca do Wieczernika po ośmiu dniach, wtedy kiedy jest tam również Tomasz, jakby dla niego samego. Odpowiada trzema czułymi, choć mocnymi nakazami: „podnieś”, „zobacz”, „włóż” – dodał saletyn.

Kapłan zachęcał także, by zgromadzeni na liturgii z wiarą i ufnością przyjmowali miłość Boga. – Chrystus powiedział do św. Faustyny, że z Obrazu Miłosierdzia Bożego patrzy na nas tym samym spojrzeniem, które miał na krzyżu, gdy umierał. Kto pragnie odnaleźć nadzieję w swojej słabości, chorobie, cierpieniu, grzechu, niech wpatruje się w te oczy, które nie potępiają, lecz dają nadzieję, pociągają – wołał kaznodzieja.

Od września 2016 r. posługę kapelana w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach pełni saletyn, ks. dr hab. Józef Pochwat. Historia związków saletynów z sanktuarium wynika z obecności zakonników w Łagiewnikach. W latach 80. XX w., po drugiej stronie ul. Zakopiańskiej, przy nowopowstałym osiedlu „Cegielniana”, erygowano parafię, którą kard. Franciszek Macharski powierzył pod opiekę właśnie Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Później na terenie tej parafii utworzono także saletyńskie seminarium duchowne. Już wtedy, kiedy sanktuarium Bożego Miłosierdzia nie było jeszcze znanym miejscem kultu, siostry często prosiły kapłanów i kleryków saletyńskich o pomoc w obsłudze różnych uroczystości. Również seminarzyści i wychowawcy często przychodzili na modlitwę do kaplicy klasztornej.

Niedziela Bożego Miłosierdzia zgromadziła w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach ponad 150 tys. wiernych z różnych stron świata. Pielgrzymi dziękowali za łaski Roku Miłosierdzia i modlili się za ofiary i sprawców wojen i ataków terrorystycznych oraz prześladowań, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. W ciągu tego czasu Msze św. w sanktuarium sprawowało ponad 300 kapłanów, a 150 służyło w konfesjonałach. Głównym uroczystościom przy ołtarzu polowym bazyliki przewodniczył abp Marek Jędraszewski, który podkreślał w homilii, że świat nie może żyć bez Chrystusowego miłosierdzia.

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała św. Faustyna Kowalska. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”.

(gz; fot. © Mazur/episkopat.pl)