informacje

Brat Bronisław na dużym ekranie

1.3kwyświetleń

11 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się premiera filmu dokumentalnego o br. Bronisławie Glancu MS – gorliwym zakonniku, wielkim propagatorze kultu Matki Bożej Saletyńskiej, człowieku wielkiego miłosierdzia wobec bliźnich i patriocie.

Dokument „Brat Bronisław z Dębowca” to biograficzna opowieść o br. Bronisławie Glancu MS, żyjącym w latach 1906-1986. Zakonnik, nazywany przez okolicznych mieszkańców „Miłosiernym Samarytaninem” albo po prostu „Braciszkiem” przez 60 lat posługiwał w klasztorze w Dębowcu. Był gorliwym zakonnikiem, promotorem kultu Matki Bożej Saletyńskiej, człowiekiem oddanym ludziom potrzebującym pomocy, patriotą i społecznikiem. Jako felczer-samouk w czasie II wojny światowej i latach powojennych pomógł wielu ludziom wrócić do zdrowia. Brat Glanc posiadał niezwykłą intuicję diagnostyczną i duże zdolności medyczne, a jednocześnie niezachwianą wiarę, że uzdrawia jedynie Bóg. Swoimi umiejętnościami wpierał także partyzancki Zielony Krzyż – służbę sanitarną Batalionów Chłopskich. Jako misjonarz saletyngorliwie szerzył orędzie i kult Matki Bożej Saletyńskiej.

Film w reż. Rafała Gużkowskiego powstał dzięki współpracy naszego zgromadzenia, parafii pw. św. Bartłomieja w Dębowcu i Karpackiej Grupy Filmowej. Produkcję wsparło finansowo województwo podkarpackie w ramach programu „Podkarpacka Kronika Filmowa”. Również 11 maja podczas tej samej projekcji swoją premierę miał inny film Karpackiej Grupy Filmowej pt. „Moczarowi mieszkańcy”.

Pod koniec 2016 r. na ręce przełożonego polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. Andrzeja Zagórskiego MS została złożona prośba przedstawicieli parafian z Dębowca o wszczęcie starań o proces beatyfikacyjny br. Bronisława. Pod koniec stycznia br. ksiądz prowincjał podjął decyzję o powołaniu zespołu, mającego zebrać materiały dotyczące życia i posługi br. Glanca. Prosimy o modlitwę w intencji podjętych przez tę komisję działań. Zachęcamy także, by zapoznawać się z niezwykłym życiem i bogatą działalnością br. Bronisława Glanca MS.

(gz; fot. Karpacka Grupa Filmowa)